Duizeligheid

De bekendste oorzaken van duizeligheid zijn:

  • BPPD (Benigne paroxysmale positieduizeligheid)
  • Ontsteking van het evenwichtsorgaan (neuritis vestibularis of labyrinthitis)
  • Ziekte van Ménière
  • Aanval van migraine
  • Doorbloedingsstoornis of bloeding in een evenwichtsorgaan en/of (kleine) hersenen
    Wanneer na een acute aanval van draaiduizeligheid schade is opgelopen aan het evenwichtsorgaan, kan men na deze fase nog lange tijd last houden van een gevoel van onbalans en valneigingen, bijvoorbeeld bij snelle bewegingen.
  • Angst, hyperventilatie en depressie

BPPD is de meest voorkomende oorzaak van (vestibulaire) duizeligheid.

Bij BPPD gaan losgeraakte kristallen rondzwerven in het evenwichtsorgaan. Het evenwichtskanaal wordt daardoor gevoelig voor standsverandering ten opzichte van de zwaartekracht. Hierdoor wordt een standsverandering van het hoofd ten onrechte als een versnelling waargenomen en leidt tot duizeligheid.

In de regel ervaart men een draaiduizeligheid. Soms, meestal bij oudere mensen, wordt dit ook wel beschreven als een licht, zweverig gevoel of een valneiging. Een aanval van duizeligheid duurt enkele seconden. Vaak verdwijnen de klachten spontaan binnen weken tot maanden, soms enkele dagen. De klachten kunnen intermitterend optreden: een periode met klachten afgewisseld met een klachtenvrije periode. Met uitzondering zijn er gevallen waarbij geen spontaan herstel plaatsvindt en blijven klachten jaren duren.

Behandeling BPPD

BPPD behandelen wij met manoeuvres waarbij de losgraakte kristallen worden teruggebracht naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze vandaan komen.

Vestibulaire revalidatie

Bij balans- en evenwichtsklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan oefentherapie het herstel bevorderen.

Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie gericht op het verminderen van de symptomen welke worden veroorzaakt door vestibulaire dysfunctie. Deze symptomen bestaan primair uit duizeligheid, balansproblemen en visusproblemen. Daarbij kunnen ook angst en depressie voorkomen.

Het komt vaak voor dat men als gevolg van deze symptomen, bepaalde bewegingen gaat vermijden. Het gevolg daarvan is afname van activiteiten in het dagelijkse leven.

Bij vestibulaire revalidatie wordt gewerkt aan balans- en evenwichtsoefeningen, oog-, hoofd- en rompbewegingen, en blikstabilisatie-oefeningen. Met als doel vermindering van duizeligheid, verbeteren van het evenwicht, verminderen van angst en daarmee het verbeteren van de activiteiten in het dagelijkse leven.

Heb jij vragen of wil je een afspraak inplannen in onze praktijk? Neem dan contact met ons op!